Rådet

Runar Karlsen
Rådsleder
Fagsjef
Bransjeforeningen
sikkerhet og beredskap
NHO Service og Handel

       NSR gir råd og oppdatert informasjon om sikkerhetstiltak mot informasjonsspionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet m.v. NSRs konsultative råd bistår i trusselvurderinger og utarbeidelse av tiltak mot kriminelle handlinger rettet mot næringslivet.
Faste representanter    

Tilsluttede organisasjoner

Runar Karlsen, leder

NHO Service

Medlemmene

Heine Wang

Nokas

  Geir Skjelstad Eika Gruppen
 

Yngve Østrøm

DHL Express

  Rune Dyrlie Telenor Norge AS

 

Arnfinn Tønnessen DNV GL
Stifterorganisasjonene

Katarina Sætersdal

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 

Else-Cathrine Lund

Finans Norge

 

Knut Morten Johansen

Color Line / Norges Rederiforbund/ Krigsforsikring for Skib

 

Gry Strand

Oslo universitetssykehus, 
Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Tore Berg

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Arbeidstakerorganisasjoner

Renate Klopp

Landsorganisasjonen i Norge

  Geir Krogh

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Konsultative representanter    

Politi, toll og sikkerhetsmyndigheter

Politiets Sikkerhetstjeneste

 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

 

Politidirektoratet (POD)

POD, Kripos, ØKOKRIM

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
  Toll- og avgiftsdirektoratet  

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss