Pressebilder av ansatte i NSR

Bilder av Eriksen: Fotograf: Arne Røed Simonsen, NSR. Bilder av Simonsen :Fotograf:Morten Brakestad, Propix

Direktør Jack Fischer Eriksen

 

Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss