YS har takket ja til invitasjonen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om å bli fast medlem av det konsultative rådet

NSR er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. NSR har et formalisert og aktivt nettverk mot politi, offentlige sikkerhetsmyndigheter og næringslivet.

NSR gir råd om sikkerhetstiltak mot industrispionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet og lignende.

Med YS’ forgreninger inn i de fleste sektorer av norsk arbeids- og næringsliv vil YS være en viktig bidragsyter til Næringslivets Sikkerhetsråd. Deltakelsen i rådet vil gi YS ytterligere kunnskap og styrke i arbeidet for et seriøst arbeidsliv. 

NSRs stiftere er:
Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens fellesorganisasjon, HSH, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib, og Bedriftsforbundet.

Faste medlemmer i NSRs konsultative råd er:

·         Stifterorganisasjonene

·         Medlemsvirksomheter

·         Politidirektoratet

·         Kripos

·         ØKOKRIM

·         Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

·         Politiets sikkerhetstjeneste

·         Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

·         Toll- og avgiftsdirektoratet

·         Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

·         Landsorganisasjonen

·         YS
 Last ned som PDF her

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss