Toppledere fra næringsliv, politi og sikkerhetsmyndigheter til felles front mot kriminalitet rettet mot næringslivet.

Næringslivets organisasjoner, politi-, toll- og sikkerhetsmyndigheter diskuterte kriminalitet rettet mot næringslivet i et toppmøte 8.september 2010 i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Næringslivets organisasjoner, politi-, toll- og sikkerhetsmyndigheter er enige om at kriminalitetstruslene mot næringslivet er krevende og i stadig endring. Omfang og kompleksitet i kriminaliteten stiller næringslivet overfor store utfordringer. Det krever samarbeid mellom næringslivet og etatene innenfor justis- og sikkerhetsområdet.

Videre ble det diskutert på hvilken måte politi-, toll- og sikkerhetsmyndigheter og næringslivet kan samarbeide for å redusere kriminaliteten. Executive director Alan Dobie fra Scottish Business Crimes Centre innledet om erfaringer med samarbeidsformer i forskjellige land.  

-Næringslivet ser at kriminaliteten har endret seg over tid og at det nå er på tide å diskutere et tettere samarbeid mellom politi-, toll- og sikkerhetsmyndigheter og næringslivet for å møte dagens og fremtidens kriminalitet, sier direktør Erland Løkken i NSR.

 -Næringslivet må ta sine forholdsregler og sikre virksomhetene mot kriminelle handlinger gjennom å skape en sikkerhetsbevissthet i alle ledd. Dette er et lederansvar og stifterorganisasjonene bak NSR vil aktivt informere næringslivets ledere om ansvaret, sier Løkken.

Deltagere

·         Arne Hyttnes, administrerende direktør Finansnæringens Fellesorganisasjon

·         Bjørn Røse, Toll- og avgiftsdirektør

·         Erland Løkken, direktør Næringslivets Sikkerhetsråd

·         Ingelin Killengreen, Politidirektør

·         Janne Kristiansen, sjef Politiets sikkerhetstjeneste

·         Jarle Hammerstad, styreleder Næringslivets Sikkerhetsråd

·         John G. Bernander, administrerende direktør Næringslivets hovedorganisasjon

·         Jon Lea, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   

·         Kjetil Nilsen, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

·         Lars Haukaas, administrerende direktør Arbeidsgiverforeningen Spekter

·         Sturla Henriksen, administrerende direktør Norges Rederiforbund

·         Tom Bolstad, administrerende direktør Bedriftsforbundet

·         Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør HSH

Kontaktperson i NSR, Erland Løkken tlf. 93498899

E-post – elo@nsr-org.no

Last ned som PDF her

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss