Thomas Haneborg slutter i NSR

Thomas har takket ja til nyopprettet stilling hos Jernbanetilsynet, og har sagt opp sin prosjektstilling hos Næringslivets Sikkerhetsråd.

Thomas Haneborg (Foto: Arne Røed Simonsen)

Thomas Haneborg (Foto: Arne Røed Simonsen)

Thomas skal være en nasjonal fagressurs på sikringsområdet mot terror og sabotasje, og delta i utviklingen av nytt tilsynsområde med sikring innenfor jernbaneområdet. Utover dette skal han utarbeide en risikobasert prioritering av tilsynsaktiviteter med særlig fokus på sikring, og delta i disse.

Thomas har gjennom sin karriere opparbeidet seg en unik kompetanse innen beskyttelse mot terror, sabotasje og etterretning. Han har skrevet masteroppgave omhandlende 'Measures to protect rail and subway stations against terrorist attacks', og har jobbet spesifikt med sikkerhetsrådgivning mot nasjonal infrastruktur som bla jernbane og tunnelbane. Som ansatt i PST var Thomas med i utviklingen av forskrift om sikring av på jernbane. Forskrift til Jernbaneloven av 01. juli 2015 nr. 848 om sikring på jernbane gjelder spesifikt for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane og er rettet mot terror og sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

-Thomas har bidratt med utvikling av nye utvalg, sikkerhetsprisen The OSPAs, restrukturering og utvikling av NSR. Thomas har vært et synlig vindu utad for NSR, og vi ønsker Thomas lykke til med nye utfordringer, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Fra 1. august overtar Anette Tinglum prosjektstillingen, og vi ønsker henne velkommen og ser frem til å kunne benytte oss av hennes erfaring og kompetanse til det beste for våre medlemmer.

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss