Ressursene finner hverandre – Næringslivets Sikkerhetsråd og Kripos i felles kamp mot kriminalitet

- Endelig har ressursene funnet hverandre. Fra i dag er politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson på plass som næringslivsrådgiver i Kripos. For samarbeidet mellom næringslivet og politiet er dette et kjempeløft. Vi har ventet lenge, og gleder oss til å komme i gang, sier direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Anne-Catherine Gustafson og Kristine Beitland (Foto: Arne Røed Simonsen)

Stillingen er et direkte resultat av innspillet til Justis- og beredskapsdepartementet fra NSR i tett samarbeid med Finans Norge.

- Dermed får vi for første gang et fast kontaktpunkt mellom næringslivet og politiet for utveksling av mer operativ informasjon. Stillingen skal bidra til å styrke informasjonsflyten mellom næringslivet og politiet. Dette betyr deling av informasjon og gjensidig læring om kriminalitetsbekjempende arbeid. Dermed kan vi i fellesskap høste kunnskap og kompetanse som styrker vår felles evne til å skape et tryggere samfunn, sier Beitland.

Regjeringen har i flere handlingsplaner, blant annet i "Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats" og "Samfunnssikkerhetsmeldingen", tatt til orde for dette forsterkede samarbeidet. I den forbindelse viste Regjeringen til NSR som en etablert samarbeidsarena det var naturlig å bygge videre på. I statsbudsjettet for 2013 slo Regjeringen fast at de ville følge opp arbeidet med å styrke politiets samarbeid med næringslivet.

- Vi foreslo i utgangspunktet en hospiteringsordning for politiet samlokalisert med NSR. Det som nå er iverksatt er et skritt i riktig retning. Vi håper imidlertid at stillingen, som foreløpig er en ettårig prosjektstilling, blir permanent i form av en hospiteringsordning, sier Beitland.

Bygger videre på etablert samarbeid

Næringslivets Sikkerhetsråd har fra før et tett samarbeid med Kripos. Høsten 2010 fikk en håndfull av våre medlemmer en kontaktperson i Kripos for å varsle organisert kriminalitet.

- Vi vet at dette er godt mottatt, og har blitt benyttet, sier Beitland.

NSR er en forening uten profittformål opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner. Formålet å forebygge og bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.

Kripos har som særorgan et nasjonalt ansvar for monitorering av kriminalitetsbildet i Norge, og er spydspissen i norsk politiet mot organisert kriminalitet.

- Gjennom godt samspill internt og eksternt, målrettet samarbeid og partnerskap skal Kripos møte økte forventninger og nå ut med flere og bedre tjenester. Ved å dra nytte av hverandres kompetanse og forutsetninger skal det skapes merverdi og gjennomføringskraft som Kripos ikke har "muskler" til å gjøre alene", sier fungerende avdelingsleder Reidar Bruusgaard i Kripos.

Anne-Catherine Gustafson har 15 års erfaring fra politiet bla forebygging, samt  strategisk etterretning og analyse.

Presse

Kontakt:
direktør Kristine Beitland,
tlf 992 07 734, kbe@nsr-org.no,
seniorrådgiver Arne Røed Simonsen,
tlf 934 18 961, asi@nsr-org.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss