Oppsiktsvekkende mye industrispionasje

På Sikkerhetskonferansen 21. og 22. september legger Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) frem tall på industrispionasjen i Norge.

I Mørketallsundersøkelsen søker NSR å avdekke status på informasjonssikkerheten og datakriminaliteten i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen viser blant annet at virksomheter som driver forskning og utvikling får frastjålet dobbelt så mye datautstyr som øvrige virksomheter, og at de er 77 % mer utsatt for datahendelser.

Erland Løkken, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, sier at dette er oppsiktsvekkende tall:
 
- Så vidt oss bekjent er dette først gang vi får et tall på hvor mye mer utsatt attraktiv industri er for spionasje, sier Løkken. Videre sier han at Politiets sikkerhetstjeneste advarer næringslivet om utstrakt spionasje i Norge. Nå har vi muligens fått et tall på risikoforholdet.
- Fra ulike kilder vet vi at noen land har gitt ordre til sine etterretningstjenester om at de skal støtte nasjonal industri ved å spionere på utenlandsk industri. Norge er utsatt i kraft av vår spisskompetanse på flere områder. Dessverre sikrer forskning og utviklingsvirksomheter seg ikke bedre enn øvrige virksomheter.

På sikkerhetskonferansen vil NSR presentere årets funn fra den syvende Mørketallsundersøkelsen. Det er flere funn til ettertanke og forbedring, sier Løkken.

Kontaktperson:
Erland Løkken
Næringslivets Sikkerhetsråd
nsr@nsr-org.no
Tlf 93498899

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss