Nye ressurser i NSR

Tone Nymoen begynte som rådgiver i NSR 1.januar. Fra samme dato gikk Anette Tinglum fra prosjekt stilling til fast stilling som seniorrådgiver.

Tone Nymoen

Tone Nymoen

Tone Nymoen er utleid fra sin stilling som rådgiver i Norsk Industri der hun har hatt flere oppgaver de siste tre årene; medlemspleie, verving, konferanser/møteplasser og generell markedsføring for å nevne noe. Tone har lang erfaring fra medlemsbaserte interesseorganisasjoner og internasjonal arbeid etter blant annet seks år ved det amerikanske handelskammeret i Norge.

I tillegg til administrative oppgaver vil Tone jobbe med utvikling og produksjon av informasjonsmateriell og medlemsoppfølging.

-  NSR har i de siste årene hatt økt aktivitet, og derfor et behov for økte ressurser. Tones lange erfaring fra medlemsbaserte interesseorganisasjoner i internasjonalt arbeid vil være en styrke for NSR. Vi er også glade for at Anette Tinglum nå er fast ansatt i NSR. Totalt gir dette administrasjonen en god ressursøkning, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss