Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) bifaller regjeringens initiativ for et tettere samarbeid mellom politi og Næringslivets Sikkerhetsråd i kampen mot kriminalitet i og mot næringslivet

I Stortingsmelding xx/2010 ”Kamp mot organisert kriminalitet – en felles innsats” tar regjeringen til orde for et tettere samarbeid mellom NSR og politiet for i fellesskap forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette er riktig vei å gå.

Næringslivet er og blir utsatt for organisert kriminalitet. NSR har vært næringslivets forum for å utveksle informasjon og styrke egenbeskyttelsen i næringslivet i mange år. NSR har også vært næringslivets talerør inn mot rette myndighet.

Gjennom et tettere samarbeid kan våre felles ressurser utnyttes til en mer effektiv kriminalitetsforebyggende og bekjempende virksomhet til beste for samfunnet. NSR er parat til å jobbe videre på våre allerede gode relasjoner med politi og andre sikkerhetsmyndigheter.
Regjeringens Kamp mot organisert kriminalitet – en felles innsats – tar til orde for et tett operativt samarbeid med NSR som representant for norsk næringsliv.

Kontaktpersoner: 
direktør Erland Løkken, tlf 934 98 899, elo@nsr-org.no  
seniorrådgiver Arne Røed Simonsen, tlf 934 18 961, asi@nsr-org.no

Last ned i PDF her

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss