Kristine Beitland blir ny leder av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Kristine Beitland (43) er ansatt som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Hun har erfaring med kriminalitetsbekjempelse etter mange år i politiet; i Politidirektoratet og i dag som avdelingsdirektør i Politiets utlendingsenhet. Hun har også tidligere deltatt i NSR og kjenner godt til næringslivets kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer.

- Vi opplever stadig skiftende kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer rettet mot næringslivet. IKT-kriminalitet og vinningskriminalitet tar stadig nye former, og det er krevende for bedriftene å holde tritt med utviklingen og beskytte seg. Slik kriminalitet utgjør flere milliarder kroner i tap for næringslivet, og informasjonsspionasje kan være kritisk for norske bedrifters konkurranseevne. Dette må vi beskytte oss mot – i samarbeid med myndighetene, sier Kristine Beitland.

- NSR er opprettet for å hjelpe bedriftene å beskytte seg mot kriminalitet og sikkerhetsutfordringer. Dette gjøres gjennom et formalisert nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. Med ansettelsen av Kristine Beitland gir vi et sterkt signal om å styrke samarbeidet med politi- og sikkerhetsmyndighetene, sier styreleder Jarle Hammerstad.

Med næringsorganisasjonene og de toneangivende virksomhetene som medlemmer, er NSR det viktigste kontaktforum overfor myndighetene i sikkerhetsspørsmål av betydning for næringslivet. Myndigheter, organisasjoner og flere virksomheter deltar i NSRs konsultative råd, som møtes jevnlig og som organiserer flere underutvalg med aktuelle temaer som ran, datakriminalitet og internasjonal kriminalitet. NSR er stiftet av NHO, Virke, Spekter, FNO, Norges Rederiforbund/Krigsforsikringen for Skib og Bedriftsforbundet.

Kristine Beitland tiltrer stillingen i NSR den 22. mai.

Kontaktpersoner:
Jarle Hammerstad, styreleder NSR, tlf 91 87 15 26
Kristine Beitland, påtroppende direktør NSR, tlf 99 20 77 34
Erland Løkken, avtroppende direktør NSR, tlf: 93 49 88 99

Last ned PDF her

Presse

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss