Sikkerhetsutvalg for helse og omsorgssektoren

Utvalget skal gi private og offentlige helse- og omsorgsforetak, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg mot kriminalitet og håndtere uønskede hendelser på en god og kostnadseffektiv måte. Arbeidet rettes mot vern av ansatte, pasienter/brukere og andre verdier mot eksterne og interne trusler, og fysiske anslag.

Sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser er en viktig innsatsfaktor for trivsel og trygghet for alle som ferdes, er brukere/pasienter, eller har sitt arbeid i helse og omsorgssektoren. Utvalget skal bidra til god sikkerhet og beredskap gjennom å være den foretrukne møteplass for erfaringsutveksling og utvikling av effektive og relevante tiltak.

Ønsker du å bli med i helse- og omsorgsutvalget? Eller har forslag til tema vi burde se nærmere på?

Ta kontakt!

Arne 101

Arne Røed-Simonsen Seniorrådgiver asi@nsr-org.no +47 934 18 961

Piron guillaume U4 Fy Cp3 Kz Y unsplash

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.