The UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

Forum for å diskutere hendleser og dele kunskap på tvers av sektorer i hensikt å forbedre implementering av risikoreduserende tiltak mot katastrofer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss