Naturkatastrofer

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Her finner du informasjon og varslingstjenester fra nasjonale myndigheter og organisasjoner vedrørende naturhendelser med stort skadepotensial.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss