Digitalt møte: Politiet og DSB orienterer om nytt nødvarsel

Når 16. jun kl. 10:00 - kl. 11:00

Hvor Digitalt.

Påmelding

Nødvarsel er myndighetenes nye system for befolkningsvarsel på mobil. I dette webinaret informerer Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om det nye systemet.

14e306de9a4f48a5b6aede6df8487a35

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Når et nødvarsel sendes ut, vil alle nyere mobiltelefoner med 4G/5G-dekning i Norge vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i rundt 10 sekunder, samtidig som en tekst med nødvarselet kommer opp på skjermen. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt. Det nye systemet vil testes med en fullskalatest onsdag 14. juni.

I dette webinaret vil Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap orientere næringslivet om hvordan det nye nødvarselet fungerer. Sentrale spørsmål er hvilke terskler politiet har for bruk, og om systemet kan skrives inn i bedriftenes beredskapsplaner ved varslingsbehov.

Arrangementet er et samarbeid mellom Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.