Sikkerhetskonferansen

Når 18. sep kl. 10:00 - kl. 12:30

Hvor Digital

Sikkerhetskonferansen 2020 blir digital!

Program

 • Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ønsker velkommen til årets digitale Sikkerhetskonferanse.
 • Lansering av Mørketallsundersøkelsen 2020
  • Mørketallsundersøkelsen 2020 presenteres av Direktør Odin Johannessen.
  • Avdelingsdirektør politifagavdelingen Bjørn Vandvik og instituttleder Nils Kalstad, NTNU kommenterer Mørketallsundersøkelsen 2020.
 • Kunstig intelligens - muligheter, begrensninger - viktige dilemma for den enkelte og for næringslivet? Inga Strümke, Simula Research Laboratory i samtale med Ingrid Ekse Svege (NSR)
 • Smittevernappen - hvordan kan informasjonsteknologien bidra til beskyttelse - noen erfaringer fra korona-situasjonen? Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory i samtale med Nina Meldahl (NSR)
 • Mennesket og etikk i det digitale samfunn - hvor tilpasset er vi egentlig for den digitale hverdag? Leonora Onarheim Bergsjø, UiO og Jon Reichelt, Forsvarets sanitet i samtale med Nina Meldahl (NSR)
 • Fake news - hvor utbredt, hvilke konsekvenser og hvor godt rustet er vi i møte med "alternative sannheter"? Kristoffer Egeberg, Faktisk.no i samtale med Ingrid Ekse Svege (NSR)


Konferansen vil være tilgjengelig i etterkant.

I år blir Sikkerhetskonferansen digital. Vi er glade for å kunne dele et spennende program i nytt format. Vi har hentet inn foredragsholdere som skal snakke om hvordan digitalisering påvirker næringslivet i et sikkerhetsperspektiv. For å skape interessante diskusjoner går NSRs egne ansatte i dialog med foredragsholderne. I samtalene vil vi blant annet gå nærmere inn på kunstig intelligens, fake news, etikk og sist men ikke minst Mørketallsundersøkelsen 2020.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.