Sikkerhetskaffen mai 2021

Når 12. mai kl. 14:00 - kl. 14:30

Påmelding

Sikkerhetskaffen er et kort digitalt møte med sikkerhetsrelaterte foredrag.

Sikkerhetskaffen artikel

Denne gangen er det DNB som vil holde innlegg.

De vil legge frem noen av hovedtemaene i DNBs årlige trusselvurdering.

En strukturert tilnærming til trusselvurdering er et viktig verktøy for at sikkerhetsarbeid og forebygging av bedrageri skal fokuseres riktig. Det å lære av tidligere hendelser og trender for å se hvor trusselaktørene er på vei betyr at vi kan legge inn tiltak der det er mest hensiktsmessig.


Med Sikkerhetskaffen ønsker vi - som navnet tilsier - å tilby et kort avbrekk i hverdagen med mulighet for et lite sikkerhetsfaglig påfyll.

Alle ansatte i medlemsvirksomheten kan delta, enten de jobber med sikkerhet eller ikke.

Møtet er forbeholt våre medlemmer, og vil ta for seg ulike temaer innen sikkerhet og kriminalitet relatert til næringslivet. Vi inviterer våre medlemmer til å komme med forslag til temaer som kan presenteres på Sikkerhetskaffen.

En av våre målsettinger, er å spre sikkerhetsrelatert informasjon på tvers av sektorer og bransjer. Vi håper at Sikkerhetskaffen kan være ett av flere bidrag til dette.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.