Kurs i verdivurdering

Når 20. sep kl. 09:00 - kl. 16:00

Hvor Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Pris Medlemmer: kr 3 000
Ikke medlemmer: kr 6 000

Påmelding

Har du oversikt over dine verdier, og vet du hvordan de er beskyttet? Verdivurdering er det første og viktigste steget i en risikoanalyse, men mange sliter med å gjennomføre en god verdivurdering. Vi tilbyr nå et heldags kurs i hva en verdivurdering er, og hvordan man gjennomfører den.

Pexels lukas 669621

Bakgrunn

Begrepet verdivurdering er ikke nytt. Det har utviklet seg i Norge gjennom de siste 20 årene og kanskje spesielt de siste 10. En verdivurdering har utviklet seg fra å være enkle lister man kommer frem til under en hjernemyldringsprosess og ofte uten forankring hos en beslutningstaker, til det det kan være i dag; en systematisk prosess med å analysere seg frem til hva som er viktig, og ikke minst en rangering av hvor viktig den enkelte verdien er.

Kjenner du ikke verdiene dine og hvor viktige de er for deg er faren stor for at du enten bruker for lite ressurser - eller like ille - for mye ressurser på sikkerhet. Målet må være en optimal bruk av ressurser gitt verdier og de rammene du må forholde deg til. Da må vi analysere, vurdere og vekte.

Kurset er kort, målrettet og er like nyttig for små private virksomheter som for store offentlige virksomheter, enten man er omfattet av sikkerhetsloven eller ikke. Kurset er også alene om å introdusere en teori om verdivurdering som på en enkel måte kan operasjonaliseres. Teorien kan også enkelt testes.

Læringsmål

Dette kurset er et temakurs hvor vi fokuserer på et utvalgt og avgrenset tema. Formålet med kurset er å få en kort innføring i hva verdivurdering er og hvordan man kan gjennomføre en.

Du blir forklart teorien bak en verdivurdering slik at man forstår betydningen av verdivurderingen, men også hvorfor det kan være vanskelig å identifisere verdier.

Du vil også bli forklart hvordan man kan operasjonalisere teorien om verdivurdering. Det betyr at deltakerne vil bli forklart bruken av en faktoranalyse.

Til slutt blir du forklart hvordan man kan gjennomføre en rangering av identifiserte verdier. Dette kan skje ved hjelp av en skala eller ved hjelp av en metode som kalles vektet rangering. Deltakerne vil bli introdusert til begge tilnærmingene.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er primært medarbeidere, konsulenter, rådgivere og ledere innen offentlig og privat virksomhet som bidrar i arbeidet, eller er ansvarlig for å gjennomføre verdivurderinger. Kurset passer for alle fagområder innenfor sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet.

Andre aktuelle deltakere på kurset er instruktører, studenter og andre som har behov eller interesse for fagområdet.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.