Kurs i trusselvurdering og analyse

Når 28. okt kl. 09:00 – 29. okt kl. 16:00

Hvor Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Pris Medlemmer: kr 5 500
Ikke medlemmer: kr 8 500

Påmelding

Har du ansvar for hvordan virksomhetens verdier skal sikres? Er du leder med ansvar for sikkerhet, eller kanskje student eller instruktør? Eller er det du som snakker med leverandør av sikkerhetssystemer? Da er dette kurset for deg!

Trusselvurdering night city hacker

Kurset gir en innføring i hvordan oppdraget med å sikre virksomhetens verdier kan planlegges og operasjonaliseres på bakgrunn av ulike etterretningsprodukter, som trusselvurderinger, omverdensanalyser og tidlig varslingssystemer.

Etterretning understøtter sikkerhetsarbeidet ved å opplyse beslutninger når tiltak vurderes innført, eller under en pågående operasjon ved å kontinuerlig redusere usikkerhet. Etterretning er også sentralt for å kunne etablere tidlig varsling.

Kurset har følgende temaer:

 • Etterretning og sikkerhet – en teoretisk oversikt
 • Den menneskelige faktor i analysearbeidet
 • Sikringstrekløveret, med spesielt fokus på organisatoriske tiltak
 • Hvordan integrere etterretning og trusselvurderinger i virksomhetens sikkerhetsarbeid
 • Hvordan beskrive et informasjonsbehov
 • Innhenting av data og informasjon, vurdere og klassifisere kilder og informasjon
 • Innføring i ulike analysemetoder
 • Produksjon av ulike rapporter og vurderinger, samt formidling av resultatet
 • Trusselvurdering, tidlig varsling og omverdensanalyse

Målgruppe

Målgruppen for kurset er primært rådgivere eller ledere som jobber med trusselvurderinger og/eller drifter et sikkerhetssystem i en virksomhet. Kurset passer for alle fagområder innenfor sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet. Andre aktuelle deltakere er ledere, instruktører, studenter og andre som har behov, eller interesse for fagområdet.

Læringsmål

Deltakerne skal forstå hvordan etterretning som metode og produkt kan bli brukt til å finne de optimale sikkerhetsløsningene gjennom å kjenne til teori og ledende praksis innen fagfeltet.

Deltakerne vil også lære hvordan man kan integrere etterretning og trusselvurderinger i det daglige sikkerhetsarbeidet. Deltakerne skal etter kurset selvstendig kunne gjennomføre eller lede arbeidet med å gjennomføre trusselvurderinger og omverdensanalyser.

Gjennomføring

Kurset blir gjennomført over to dager med seks undervisningstimer (45 minutter) hver dag.

Kurset er en blanding av teori og oppgaver. Det vil være en veksling mellom foredrag gitt i plenum og oppgaver som løses i mindre grupper. Løsningen av de ulike oppgavene vil også gjennomgås i plenum.

Etter gjennomført kurs får deltakerne kursdiplom og beholder alt presentert kursmateriell.

Forbehold

Kurset kan bli gjort om til nettbasert, hvis koronarestriksjonene endres.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.