Årsmøte 2021

Når 17. jun kl. 14:00 - kl. 16:00

Hvor Nettbasert

Pris Årsmøtet inklusive servering er gratis: kr 0

Påmelding

Årsmøtet er NSRs høyeste organ. Etter den formelle delen med vedtak og stemmegivning blir det faglig innlegg av Knut Eirik Dybdahl og Rune Jakobsen som har deltatt i Koronakommisjonen, med tema Refleksjoner etter Koronakommisjonens rapport: Hvilke læringspunkter bør næringslivet spesielt legge vekt på i sitt sikkerhetsarbeid?

Arsmote

Det innkalles hermed til: Årsmøte i Næringslivets Sikkerhetsråd for driftsåret 2020

Årsmøtet er Næringslivets Sikkerhetsråds høyeste organ, og består av én representant fra hver av medlemmene. Vi planlegger fysisk møte, men som kan bli gjort om til digitalt møte eller som hybrid. Meld deg på og du vil bli oppdatert.

Årsmøtet består av to deler og blir tilrettelagt for å overholde myndighetenes smittevernregler:

 • 14.00 Formell del i henhold til vedtektene. Én stemmeberettiget pr medlem
 • 15.00 Faglig del

Agendaen er som følger:

Formell del kl. 14.00

 • Konstituering - valg av møteleder og to representanter til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkallingen og agenda
 • Gjennomgang av årsrapport for 2020
 • Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap 2020
 • Vedtak om endring av serviceavgift
 • Presentasjon av forslag til og vedtak om vedtektsendringer
 • Valg av styre, det konsultative råd, valgkomité og revisor

Faglig del kl. 15.00

Refleksjoner etter Koronakommisjonens rapport: Hvilke læringspunkter bør næringslivet spesielt legge vekt på i sitt sikkerhetsarbeid?

Knut Erik Dybdahl og Rune Jakobsen har deltatt i Koronakommisjonen som la fram sin rapport 14. april i år. Hvilke lærdommer kan vi som næringsdrivende trekke ut fra denne rapporten, og hvordan bør eller kan det påvirke oss i vårt sikkerhetsarbeid?

Knut Erik Dybdahl og Rune Jakobsen har begge omfattende og bred erfaring fra henholdsvis næringslivet og Forsvaret. De fortsetter arbeidet i Koronakommisjonen som arbeider etter samme mandat, med professor Egil Matsen som ny leder.

Velkommen til årsmøtet!

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.