Sikring mot kjøretøytrusler

Fra 11.09.2017 kl. 09:00 til 11.09.2017 kl. 16:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gt. 27, Majorstuen

Har du ansvar innen byplanlegging, store arrangementer, eller virksomhetens aktiviteter på lokasjoner i inn- eller utland? Anslag i utlandet ved bruk av kjøretøy har kostet mange liv og skadet andre for livet. Angrepene har aktualisert problemstillingen om hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene og hvordan sikre seg mot slike angrep.

 

For første gang i Norge tilbyr vi kurs i Sikring mot kjøretøytrusler.

Få en innføring i ulike sikringsmetoder, standarder, krav, og eiers ansvar.  Bli en bedre bestiller, og lær å forstå hvilken type sikring som egner seg til hvilke formål. Du vil få praktisk innføring med eksempler og forklaringer på effektive tiltak for ulike formål. Med økt kunnskap blir tiltakene mer målrettede og kostnadsbesparende.

Pris: Medlemmer: kr 4990,-. Ikke medlemmer kr 6990,-

    

Hovedinstruktør er James McKenzie:
Jim was a professional soldier for over 35 years, specializing in explosive effects and protective structures. On retirement from the army in 2005 he joined The UK Crown Service as a Government Security Advisor with particular responsibility for forced entry and explosive effects. He retired from full time employment in 2014 and now does consultancy and lecturing for COWI. Jim is a Chartered Civil Engineer and is on the UK Register of Security Engineers and Specialists. He is a police volunteer and a director of a charity that grants scholarships to profoundly injured ex-military and police.

Audun Vestli: leder Senter for risikoreduserende design i COWI. Hans bredde og fokus på helhetlig tilnærming innenfor risikoreduserende tiltak har utspring fra en mastergrad i sikkerhetsledelse og risikostyring fra University of Leicester i England. Utover dette har han 19 års erfaring med forebyggende sikkerhet fra Forsvaret, blant annet 13 år i Etterretningstjenesten og ca. 6 år ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg i Forsvarsbygg.

Marius Sekse: har 11 års erfaring fra privat virksomhet som landskapsarkitekt og er i dag faglig leder Landskap i COWI. Han har allsidig erfaring innen detaljprosjektering i landskapsarkitekturfaget, som både prosjekterende og oppdragsleder for offentlige og private kunder.

Marius har hovedsakelig arbeidet med infrastrukturprosjekter og sentrumsopprustninger. Aktuelle prosjekter som kan nevnes er Mulighetsstudie for Stortinget, Politiets Beredskapssenter og Politihuset på Grønland.

 

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss