Sikkerhetsvurderinger og utfordringer ved etablering utenlands

Fra 21.05.2013 kl. 08:30 til 21.05.2013 kl. 11:00

Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo

Flere og flere norske virksomheter etablerer seg utenlands eller har personell stasjonert utenlands i kortere eller lengre perioder.

NSRs utvalg Grenseløse utfordringer inviterer derfor til et frokostseminar for å belyse noen av de utfordringer en virksomhet kan møte.


Mange forhold i Norge som påvirker sikkerhetsrisikoen tas for gitt. En grundig vurdering av sikkerhetsrisikoen i det aktuelle landet eller farvannet virksomheten skal operere i, er avgjørende for å avverge alvorlige hendelser og møte et kriminalitetsbilde vi ikke er kjent med her hjemme. 

Benytt en unik mulighet til nettverksbygging og å få innblikk i andre norske virksomheters erfaringer med sikkerhetsutfordringer ved å etablere og drift i utlandet.

Program
Kl Tema Foredragsholder
08:30  Registrering, mingling og lett frokost.  
09:00 Åpning  
09:05 "En bombe eksploderer på Latvias største kjøpesenter, Hakon Gruppen blir hardt rammet- Hva skjer?" - Et tilbakeblikk på en reell hendelse. Hvilken erfaring kan vi dra ut av dette? Svein Erik Fatnes, tidligere sikkerhetssjef i Hakon Gruppen AS
09:35  "Erfaringer og utfordringer fra etableringer i andre land, med fokus på Pakistan. Samspill mellom lokale ute-selskap og morselskap med tanke på risiko og trusler". Tom Espe Doknes, VP Safety & Security i Telenor Group
10:05 Pause  
10:15 Håndtering av sikkerhetsrisiko før, under og etter etablering av virksomhet i utlandet. Tor Langrud, sikkerhetssjef i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og utvalgsleder i sikkerhetsforumet Grenseløse utfordringer

10:40

Panel med spørsmål/kommentarer til foredragsholderne.  

Semiaret er gratis og åpent for alle virksomheter, men NSRs medlemmer har prioritet ved fulltegning.

Målgruppen er øverste ledelse, sikkerhetsledelse og personell med oppgaver innen risikostyring i foretak som er etablert eller vurderer å etablere virksomhet i utlandet. Større bedrifter som mangler erfaring fra virksomhet i utlandet vil også få utbytte ved å delta.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss