Møt PST og politiet i Trøndelag

Fra 03.03.2020 kl. 08:30 til 03.03.2020 kl. 12:00

SpareBank 1 SMN, Søndre gate 4, Trondheim

Også i år har vi invitert representanter fra PST og Trøndelag politidistrikt. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

På seminaret vil PST presentere årets trusselvurdering. Trøndelag politidistrikt vil gi en oversikt over kriminalitetsbilde, nasjonalt og lokalt. Videre tilrettelegges det for flere korte foredrag, samt tid til dialog og nettverksbygging.

Sikre deg en plass ved å melde deg på under.

.

Program
08:30-09:00 Registrering, kaffe, mingling  
09:00-09:25 Velkommen og introduksjon

Politiinspektør Terje Lunde, Trøndelag politidistrikt
og Knut Iver Aastorp, NSR region.
 

Konsernsjef Jan-Frode Janson, SpareBank1 SMN
 

Politimester Nils Kristian Moe

09:25-09:50 PSTs trusselvurdering 2020 Politiinspektør Per Einar Hollum og statsviter Marius Frost-Nielsen
09:50-10:15 Kriminalitetsbildet og trender i Trøndelag Politioverbetjent Erik Stølan og statsviter Amund Rolseth
10:15-10:45 Pause, kaffe, noe å bite i  
10:45-11:10 Politiets trusselvurdering i det digitale domenet. Politioverbetjent Øystein Andreassen, Kripos,
Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)
11:10-11:35 Nytt fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) Direktør Odin Johannessen, NSR
11:35-12:00 Spørsmål og diskusjon Politiinspektør Terje Lunde

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss