Møt PST og politiet i Troms

Fra 19.03.2019 kl. 12:00 til 19.03.2019 kl. 15:00

Politihuset i Tromsø, Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø

Også i år har vi invitert representanter fra PST og Troms politidistrikt til halvdagsseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

På seminaret vil PST presentere årets nasjonale trusselvurdering. Du vil også få presentert hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen 2018, som omhandler IKT-sikkerhet og datakriminalitet.

Både E-tjenesten og PST har i sine årlige trusselvurderinger trukket frem Russland og Kina som store aktører i cyber. De samme landene har også tydelig uttalt at de ser Nordområdene som strategisk viktig. KPMG drøfter mulige konsekvenser utviklingen i cyberdomenet kan få for risikobildet norsk næringsliv står overfor i nord, og forteller hva virksomheter kan gjøre for å ruste seg for det norske myndigheter har kalt en "ny normalsituasjon i nord". 

Arrangementet er åpent for alle, men medlemmer gis prioritet ved fulltegnelse.

Program

1130: Dørene åpnes 1130. Registrering og kaffe

1200 – 1205: Velkommen ved Næringslivets sikkerhetsråd v/Trym Enoksen og politiet v/næringslivskontakt Merethe Samuelsen

1205 – 1235: Innledning, kst politimester Astrid E. Nilsen - Sikkerhetskultur

1235 – 1320: Distriktsenhetsleder PST Troms, Gunnar Fugelsø – PST's trusselvurdering 2019

 1320 – 1340: Pause

1340 – 1410: Næringslivets sikkerhetsråd, Arne Røed Simonsen – Mørketallsundersøkelsen  2018

1410 – 1440: KPMG, Ingunn Kolberg Vedeld - Cyber og Nordområdene

1440 - 1455: Politiet, Næringslivskontakt Merethe Samuelsen

1455 – 1500: Avslutning

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss