Møt PST og politiet i Hordaland

Fra 22.02.2019 kl. 09:00 til 22.02.2019 kl. 11:45

Gulating lagmannsrett, Gulatings plass 1, 5012 Bergen

Også i år har vi invitert representanter fra PST og Vest politidistrikt til halvdagsseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

På seminaret vil PST presentere årets nasjonale trusselvurdering. Du vil også få presentert hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen 2018 som omhandler IKT-sikkerhet og datakriminalitet.

Dårlige passord gjenbrukt på ulike tjenester, samt dårlig epost sikkerhet er 2 svært vanlige årsaker til at du og din organisasjon blir kompromittert. Her får du noen enkle men verdifulle tips til hvordan du kan sikre deg bedre, og gjøre sikkerheten enklere for dine brukere.

PROGRAM

09:00 – 09:10

Velkommen

Espen Husby, regional koordinator, NSR

09:10 – 10:05

Politiets Sikkerhetstjeneste – trusselvurdering 2019

PST, Vest politidistrikt.

10:05 – 10:25

Pause

 

10:25 – 10:45

Mørketallsundersøkelsen 2019

Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver, NSR

10:45 – 11:15

Passord & Epost: problemer & løsninger

Per Thorsheim, CSO, Nordic Choise Hotels

11:15 – 11:45

Kriminalitetsbildet og trender i Hordaland

Sonja Lund, næringslivskontakt, Vest politidistrikt.

Det tas forbehold om mindre justeringer i programmet

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss