Kurs i sikringshåndboka, Bergen

Fra 23.09.2019 kl. 10:00 til 24.09.2019 kl. 16:00

NHO Vestlandet avd. Bergen, Nordre Nøstekaien 1

I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) i Forsvarsbygg, inviterer vi til kurs i Sikringshåndboka i Bergen

Kurset, som går over to dager, gir en innføring i Sikringshåndboka, og tar for seg samtlige kapitler i boken. Første dag legger vi spesielt vekt på sikringsteori, sikkerhetskultur og begreps­bruk. Vi tar for oss lovverket, ulike menneskelige og organisatoriske forhold og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsvurderinger. Dagen avsluttes med en innføring i planlegging og gjennomføring av sikringstiltak med referanse til NS-5834.

Dag 2 vil i store trekk være en gjennomgang av metoder for sikring mot ulike trusler. Kurset gir deltagerne en innføring i beskyttelse mot uønskede hendelser, blant annet fysisk inntrengning, eksplosjoner, mot beskytning og mot trusselstoffer (CBRN). Vi gir også en kort gjennomgang av ulike spesialfunksjoner før kurset avsluttes med oppbygging og bruk av sikringsklasser.

Kurset gjennomføres ved forelesninger og øvelser, med totalt 16 kurstimer. Instruktørene kommer fra NKSB i Forsvarsbygg, som har skrevet Sikringshåndboka.  Du mottar kursbevis etter fullført kurs.

Pris:
Medlemmer: kr 5.500,-
Ikke medlemmer; kr 7.000,-

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss