Innføring i sikringsrisikoanalyse

Fra 07.03.2019 kl. 09:00 til 08.03.2019 kl. 16:00

Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

I samarbeid med Norsk Industri tilbyr NSR innføringskurs i risikoanalyse av kriminelle og andre uønskede handlinger, basert på standarden for sikringsrisikoanalyse, NS 5832.

Det er utviklet standarder for for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noe eller noen. Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje.

     

LÆRINGSMÅL

Målet med kurset er blant annet at deltakerne skal forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen fagfeltet.

Deltakerne skal etter kurset selvstendig kunne gjennomføre, eller delta i, en risikoanalyse etter den nye standarden. Dette oppnås blant annet gjennom at kurset blir gjennomført som en risikoanalyse.  Det innebærer at man følger standardens og metodens rekkefølge av ulike aktiviteter og vurderinger. Underveis vil vi behandle særskilte temaer og utfordringer i de ulike trinnene.  Dersom ønskelig, vil risikoanalysene gjennomføres ved hjelp av elektronisk verktøy.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er de som skal gjennomføre eller delta i utarbeidelse av risikoanalyse for kriminelle eller andre uønskede handlinger.  Videre de som skal bestille slike analyser.

Andre aktuelle deltakere på kurset er ledere, instruktører, studenter og andre som har behov eller interesse for fagområdet.

GJENNOMFØRING

Kurset blir gjennomført 7. og 8. mars 2019 i Næringslivets Hus, på Majorstua i Oslo.

Pris for medlemmer av NSR eller Norsk Industri: kr 4 500.  For ikke-medlemmer: kr 7 500.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss