Innføring i sikringsrisikoanalyse

Fra 28.11.2018 kl. 09:00 til 29.11.2018 kl. 16:00

Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Kurset baseres på norsk standard NS5830-serien, for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen eller noe.

            

Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje.  Standardene fastsetter kun de krav som stilles til ulike metoder for sikringsrisikoanalyser, og vi tilbyr derfor et innføringskurs i risikoanalyse av kriminelle og andre uønskede handlinger, basert på standarden for sikringsrisikoanalyse, NS 5832.

LÆRINGSMÅL
Formålet med kurset er blant annet å forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen fagfeltet.

Videre er læringsmålene at deltakerne skal forstå prosessen fra behovet for informasjon oppstår til tiltak er besluttet innført. Dette inkluderer blant annet forankring hos beslutningstakere, utfordringer i planlegging og gjennomføring, samt analytiske utfordringer som menneskelige svakheter og usikkerhet i datagrunnlaget.

Deltakerne skal etter kurset selvstendig kunne gjennomføre, eller delta i, en risikoanalyse etter den nye standarden. Dette oppnås blant annet gjennom at kurset blir gjennomført som en risikoanalyse. Det innebærer at man følger standardens og metodens rekkefølge av ulike aktiviteter og vurderinger. Underveis vil vi behandle særskilte temaer og utfordringer i de ulike trinnene.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er primært sikkerhetsmedarbeidere, –rådgivere eller –ledere innen offentlig og privat virksomhet som skal gjennomføre eller delta i utarbeidelser av risikoanalyser for kriminelle eller andre uønskede handlinger.

Andre aktuelle deltakere på kurset er ledere, instruktører, studenter og andre som har behov eller interesse for fagområdet.

GJENNOMFØRING
Kurset blir gjennomført over to dager med seks undervisningstimer (45 minutter) hver dag.

Kurset er en blanding av teori og oppgaver. Det betyr at det vil være en veksling mellom foredrag gitt i plenum og oppgaver som løses i mindre grupper. Løsningen av de ulike oppgavene vil også gjennomgås i plenum.

Etter gjennomført kurs får deltakerne kursdiplom og beholder alt presentert kursmateriell, i tillegg til oppgaver og utdelingsmateriale under kurset.

Pris
Kurset koster kr 5.500 for medlemmer av NSR og kr 7 000 for ikke-medlemmer.   Kaffe, lunsj og pausemat er inkludert i kursavgiften. 

Standarden NS 5832:2014 kan bestilles her

Under kurset åpner vi for at medlemsvirksomheter av NSR kan være utstillere. Dette vil kunne gi deltagerne anledning til å konsultere ulike kompetansevirksomheter innen sikring.

Kurset er i samarbeid med

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss