Hybride trusler – vanlig, men usannsynlig?

Fra 22.03.2019 kl. 08:30 til 22.03.2019 kl. 11:30

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen

NSR lanserer en undersøkelse om hybride trusler og hendelser, gjennomført i samarbeid med blant annet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Det offentlige ordskiftet har tatt for seg temaer knyttet til hybride trusler og hendelser. Hybride angrep kan være rettet mot både stater og næringsliv, og identifiseres ut i fra de irregulære og ukonvensjonelle virkemidlene som tas i bruk. 

Virksomheter som tror det er vanlig at virksomheter er utsatt for hybride hendelser i Norge, anser det som lite sannsynlig å selv være utsatt.

På seminaret vil vi legge frem selve undersøkelsen, samt presentere de viktigste funnene i analysen.

Du får høre:

  • Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Åpningsforedrag
  • Prosjektleder Ingrid Ekse Svege, NSR. Presentasjon av Hybridundersøkelsen
  • Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta. Behov for god sivil beredskap mot hybride trusler
  • Forskningssjef Jan Ivar Botnan, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Hybride virkemidler-en uforutsigbar trussel
  • Ingunn Kolberg Vedeld, KPMG. Hva kan virksomheter gjøre for å ruste seg mot hybride hendelser?


 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss