Froskostseminar, kriminalitet i varehandel

Fra 01.06.2018 kl. 08:30 til 01.06.2018 kl. 10:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Handel- og sikkerhetsbransjen i NHO Service og Handel arrangerer sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd et frokostseminar for å adressere kriminalitet i varehandelen.

Seminaret tar for seg følgende problemstillinger:

-Går kriminaliteten i varehandelen opp eller ned?

-Hvorfor bruke tid på å anmelde straffesaker?

-Hva gjør jeg når jeg mistenker at en ansatt stjeler?

-Oppsigelse eller avskjedigelse?

Gratis frokostseminar med kaffe og  noe å bite i sammen med kollegaer fra bransjen.

Du møter:

Program:

08:30-08:35 Velkommen og bakgrunn for seminaret
Leif Bache-Mathiesen, bransjesjef Handel i NHO Service og Handel, tidligere kjedeleder.

08:35-08:50 Kriminalitetsutvikling i Norge
Jack Fischer Eriksen, dir NSR. Bakgrunn fra Politiet, PST, Telenor og UD

08:50-09:10  Politiets arbeid for å redusere kriminaliteten i norsk varehandel
Christina Rooth, Politiinspektør og Næringslivskontakt.

09:10-09:20 Paneldebatt

09:20-09:35 Hvordan gå frem ved mistanke om tyveri hos en ansatt
Hilde J. Mjølnes Nilsen, Advokat i NHO Service og Handel, tidligere advokat fra politiet.

09:35-09:50  Forebyggende arbeid – vekterbransjen
Runar Karlsen, bransjesjef Sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel, tidligere sikkerhetssjef i Varnergruppen

09:50-10:00  Spørsmål

 

    

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss