Designing out Crime 2017

Fra 09.11.2017 kl. 09:00 til 09.11.2017 kl. 15:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen

Dagens trusselbilde utfordrer samfunnet med tanke på sikkerhet og sikring. Hvem beslutter og hvordan sikrer vi oss? Tema for årets konferanse er helhetlig og langsiktig planlegging.

Du får blant annet høre Kjetil Skogrand, Rud Pedersen AS komme med sine betraktninger og opplevelser av sikringstiltak fra et yrkesperspektiv. Skogrand har blant annet ledet Sikkerhetsenheten i avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet og vært statssekretær i utenriksdepartementet. Du får også høre avdelingsdirektør Knut Smedsrud fra Politidirektoratet snakke om det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike etater og næringsliv for en styrket beredskap.

Det kommer også foredragsholdere med bred erfaring fra arkitektur, sikrings- og beredskapsplanlegging fra inn og utland. Fra Storbritannia kommer Richard Flint, som vil snakke om planlegging i dag, for en sikker fremtid, Torstein Nielsen fra Stavanger kommune, som vil dele erfaringer om hvordan bygge beredskap når usikkerheten er stor, og Kathrine Strøm vil kaste lys over hva som kjennetegner et bærekraftig samfunn.

Programmet bør passe for alle med sikkerhetsansvar i kommuner og fylker, som er sikkerhetsledere i næringslivet, byplanleggere, arkitekter, beredskapsplanleggere, og politi.

Vi sees 9. november i Næringslivets Hus.

Pris: Medlemmer kr 2000,-.  Ikke-medlemmer kr 2500,-

    

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss