Kriminalitetsutvalget

Ole Jørgen Eiterå
Utvalgssleder
Sikkerhetssjef
SpareBank 1-alliansen

Utvalget har som overordnet mål at samlet kompetanse skal gi virksomheter som er utsatt for vinningskriminalitet motivasjon, metode og kunnskap til å drive forebyggende arbeid, samt til å kunne beskytte seg på en god og kostnadseffektiv måte. Beskyttelse i denne sammenheng betyr best mulig vern av ansatte, kunder og verdier mot eksterne- og interne trusler, og fysiske anslag. NSR har sitt definerte virkeområde om og rundt sine medlemmer, men diskusjonsrammene i utvalget er  vide. Utvalget skal fokusere på kriminalitet som gagner trusselaktøren gjennom økonomisk vinning uavhengig av mål og metode, og som har negativ påvirkning på samfunnet. Kriminalitet som gir vinning utelukkende gjennom bruk av digitale verktøy skal ikke være hovedfokus for utvalget.

 

 

 

Følgende virksomheter er representert i utvalget
   

   

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss