Kontakt oss

Næringslivets Sikkerhetsråd
PB 5493 Majorstuen
0305 OSLO

E-post: nsr@nsr-org.no

Kontaktinformasjon ansatte
Fischer Eriksen: 480 88 136

Røed Simonsen: 934 18 961

Tinglum: 970 10 321

Besøksadresse:
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen

Fakturaadresse:
NSR
c/o NHO Scanning
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.nr. 986 492 569 MVA

Kontakt oss

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss