Tåler din bedrift å bli utfordret på reisesikkerhet?

Fra 29.10.2019 kl. 09:15 til 29.10.2019 kl. 16:00

Radisson Blu Nydalen, Oslo

Er bedriftenes program for reisesikkerhet gode nok? Dette er spørsmålet vi stiller for seminaret 29.oktober.

Verden er i konstant endring, og dette krever også kontinuerlig tilpasning av hvordan bedrifter og deres ansatte håndterer disse endringene.  Dagens samfunn  gir  oss både fysiske og digitale utfordringer innen reisesikkerhet. Derfor er det viktig å se på hvilke trusler ansatte kan møte på en reise, og hvordan bedrifter best mulig kan   legge til rette for risikoreduserende tiltak.

De reisendes kjønn, bakgrunn og erfaringer påvirker hvordan de håndterer forskjellige situasjoner. Tar bedriftene høyde for dette? Hvordan kan man forberede de ansatte på potensiell risiko og trusler? Et godt program for reisesikkerhet krever  at de ansatte forstår og følger programmet. Vi vil derfor se på hvordan bedrifter kan implementere et godt reiseprogram som de ansatte følger.

På seminaret får du høre spennende internasjonale og norske foredragsholdere,  som vil kunne gi deg forslag og inspirasjon til forbedringer av din bedrifts oppsett for reisesikkerhet.

NBTA Reisesikkerhetsseminar anbefales for deg som jobber med reiser, HR og HMS, sikkerhet, compliance, expats eller innkjøp.

Rabattert pris for NSR-medlemmer.

Les mer om foredragsholdere, program, priser og påmelding her.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss