• Foto: Arne Røed Simonsen

  Designing out Crime 2017

  09.11.2017 - 09.11.2017

  Dagens trusselbilde utfordrer samfunnet med tanke på sikkerhet og sikring. Hvem beslutter og hvordan sikrer vi oss? Tema for årets konferanse er helhetlig og langsiktig planlegging.

 • Illustrasjon

  Rådsmøte

  16.11.2017 - 16.11.2017

  Det konsultative rådet utgjør NSRs faglige organ og rådgir styret og administrasjonen.

 • Foto: Adobe Stock

  Sikkerhetsforum for internasjonale virksomheter

  22.11.2017 - 22.11.2017

  Flere trusselvurderinger og veiledere advarer mot innsidetrusselen. Årets frokostseminar vil derfor ta for seg dette temaet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss