• Illustrasjon NSR regionale arrangementer 2018

  Møt representanter fra PST og politiet i Troms

  04.04.2018 - 04.04.2018

  Vi har invitert representanter fra PST og Troms politidistrikt til seminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

 • Illustrasjon

  Innføring i Etterretning og Sikkerhet

  24.04.2018 - 25.04.2018

  Kurset gir en innføring i hvordan oppdraget kan planlegges og operasjonaliseres på bakgrunn av ulike etterretningsprodukter, som trusselvurderinger, omverdensanalyser og tidlig varslingssystemer.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Innføring i fysisk sikring

  26.04.2018 - 27.04.2018

  Uten grunnleggende kunnskap om sikringsteorier, er det vanskelig å planlegge og utøve god rådgivning og oppnå riktig sikring av aktiviteter, virksomheter og bygg

 • Logo Security Community

  Security Community 2018

  31.05.2018 - 31.05.2018

  Den 31. Mai 2018 arrangeres Security Community for 8 år på rad. Dette er en unik møtearena der hensikten er å knytte kontakter og utveksle erfaringer med sikkerhetsansvarlige i andre store private og offentlige foretak, som har mange av de samme utfordringene som deg selv. Samtidig får man faglig påfyll via aktuelle foredrag og muligheten til å se nye sikkerhetsløsninger i standområdet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss