Internasjonale politi- og militærorganisasjoner

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Her finner du informasjon fra ulike internasjonale politi- og miltære organsiasjoner, og deres analyser og publikasjoner.

 • EUROPOL

  EUROPOL er EUs politiorganisasjon som har som mål å bidra til et tryggere Europa. På siden vil du kunne finne diverse informasjon om organisasjonen samt diverse artikler og publikasjoner som EUROPOL er engasjert i.

 • INTERPOL

  INTERPOL er en internasjonal politiorganisasjon med mer enn 190 medlemsland. Organisasjonen legger til rette for et internasjonalt og grenseløst politisamarbeid ved hjelp av deling av etterretningsinformasjon og operativt politiarbeid. På siden vil du kunne finne mer informasjon om organisasjonen, dens arbeid og diverse publikasjoner.

 • CIA – World Fact Book

  Her vil du finne CIAs informasjon om historie, befolkning, styresett, økonomi, geografi, kommunikasjon, transport, forsvar og andre temaer om ca 267 land i verden.

 • NATO

  Her kan du abonnere på ulik landinfo fra NATO. Du kan velge fra ulike land og interesseområder.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss