Meld inn virksomheten her

Vi ønsker å bli medlemmer i Næringslivets Sikkerhetsråd, med kontingent for 2020:

Medlemsbetingelser
Vedtektenes § - 3:

Foruten stifterorganisasjonene kan medlemmer være: 
· Virksomheter fra offentlig og privat sektor.
Styret tar endelig beslutning om medlemskap ved tvilstilfeller.

Virksomheter som er medlem av en av NSRs stifterorganisasjoner betaler halv serviceavgift.

Utmeldelse
Utmeldelsesfrist er 30. september. Medlemsavgift utstedes 1. januar hvert år. Eksklusjon av medlem kan finne sted etter ¾ flertall i styret.

Velg kategori              

Adresse

Alternativ fakturaadresse

NB! Vi sender deg kopi av skjemaet til den eposten du har lagt inn her. Om det ikke skulle komme en slik bekreftelse til deg, så ber vi deg om å ta kontakt med oss direkte

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss