Meld inn virksomheten her

Vi ønsker å bli medlemmer i Næringslivets Sikkerhetsråd, med halv kontingent for 2019:

Medlemsbetingelser
Vedtektenes § - 3:

Foruten stifterorganisasjonene kan medlemmer være: 
· Virksomheter fra offentlig og privat sektor.
Styret tar endelig beslutning om medlemskap ved tvilstilfeller.

Virksomheter som er medlem av en av NSRs stifterorganisasjoner betaler halv serviceavgift.

Utmeldelse
Utmeldelsesfrist er 30. september. Medlemsavgift utstedes 1. januar hvert år. Eksklusjon av medlem kan finne sted etter ¾ flertall i styret.

Velg kategori              

Adresse

Alternativ fakturaadresse

Tilknyttet stifterorganisasjon          

NB! Vi sender deg kopi av skjemaet til den eposten du har lagt inn her. Om det ikke skulle komme en slik bekreftelse til deg, så ber vi deg om å ta kontakt med oss direkte.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss