UN Worlds Health Organization (WHO)

WHO er en styrende og koordinerende myndighet inne helse innen FN. De er ansvarlig for ledereskap i globale helsesaker, utforme forskningsprogrammer, lage normer og standarder, samt monitorere helsetrender.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss