The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Senterets rolle er å forsterke Europas forsvar mot smittsomme sykdommer. Ved hjelp av kunnskap i hele Europa, søker de å gi vitenskapelig forankret informasjon om risikoen av nåværende og kommende smittsomme sykdommer.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss