Sikkerhetsutfordringer globalt

Flere og flere norske virksomheter har lokasjoner og personell rundt om i verden, og enda flere har personell på internasjonale reiser.

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR har derfor etablert utvalget Sikkerhet internasjonalt.

Mange av de norske selskapene som opererer internasjonalt er medlemmer av NSR. Virksomhetene møter et komplekst trusselbilde i stadig endring, og gikk i 2010 sammen i et utvalg "Grenseløse utfordringer ", nå Sikkerhet internasjonalt. Utvalget ble nedsatt av NSR med det formål at selskapene skulle kunne utveksle erfaringer og "beste praksis" innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap.

NSRs rolle som et knutepunkt mellom myndighetene og næringslivet, ble tydeliggjort når statsråd Trond Giske, i etterkant av terroraksjonen i In Amenas, inviterte samtlige toppledere for stifterorganisasjonene til et innspills møte for å diskutere sikkerhetsutfordringer og risikovurderinger i tilknytning til norske selskapers virksomhet i utlandet. Signalet fra samtlige deltakere på møte var, at NSR var det rette organet for å lede arbeidet med å styrke informasjonssamlingen og gjøre den tilgjengelig for bedriftene. NSR vil med dette, ta den rollen.

Basert på utvalgsmedlemmenes erfaringer, har vi samlet og tematisert ulike nettsteder.

Her vil du finne henvisninger til nettsteder som kan gi deg nyttig informasjon og grunnlag for dine vurderinger og håndtering av forskjellige former for risiko ved etablering eller pågående virksomhet utenfor Norge. NSR er ikke ansvarlig for innhold og råd som gis i eksterne lenker, og understreker at enhver virksomhet bør foreta en vurdering av sikkerhetsrisikoen både før etablering og kontinuerlig når virksomhet er etablert. I denne sammenheng vises det også til NSRs veileder ”Sikkerhet ved etablering i utlandet".

De ulike temaene finner du til venstre på siden.

To the left you will find a list of links to external websites that may contain information you can take into consideration when assessing the risk of establishing and doing business outside of Norway. NSR is not responsible for the content or advice contained on any third party websites, and the inclusion of these sites on this page should not be interpreted as an endorsement of that website or the site's owners, products or services. NSR emphasizes that every company should undertake a thorough evaluation of security risks prior to establishing itself outside of Norway as well as continuously after establishment. NSR also refers you to NSR's "Guidelines for evaluating security risks when establishing your business outside of Norway" for your information.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss