Rune Rustad Rudi

Politioverbetjent, Seksjon for datakriminalitet, Kripos

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss