Overseas crisis readiness (online «training») - USA

Denne siden har online trening for å forberede personnel til utestasjoner på håntering av en eventuell krise. Treningen dekker hva man bør gjøre før avreise og ved ankomst til utestasjon.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss