Eksterne publikasjoner

Trusselvurderinger, situasjonsbeskrivelser, veiledninger mv.

Her har vi samlet aktuelle publikasjoner fra våre eksterne samarbeidspartnere.

 • Politiets omverdensanalyse 2015

  Politiets omverdensanalyse 2015

 • Digital sårbarhet

  NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet

 • Forside terrorsikring

  Terrorsikring

 • Forside Trendrapport 2016 - om organisert og annen alvorlig kriminalitet

  Trendrapport 2016 - om organisert og annen alvorlig kriminalitet

 • Forside Trendrapport_stop

  Trendrapport STOP 2016

 • Helhetlig IKT-Risikobilde 2015

  Helhetlig IKT-Risikobilde 2015

 • Forside sikkerhetsfaglig råd

  Sikkerhetsfaglig råd 2015

 • Forside strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet

  Strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet

 • Forside datakrimstrategien

  Datakrimstrategien

Viser fra 46 til 54 av totalt 88 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss