Svinn, underslag og andre økonomiske misligheter

Fra 23.01.2019 kl. 09:00 til 23.01.2019 kl. 12:00

Nokas, Trælleborgodden 6. Tønsberg.

Utro tjenere og ulike former for svinn, utroskap, underslag og bedragerier er alvorlige problemer som rammer mange bedrifter. Har du oversikt over trusselbildet for din virksomhet?

Hvordan skal virksomheten sikre seg mot slike farer? Og hvordan skal det reageres om noe slikt avdekkes? Foredragsholderne er eksperter innen sine fagområder, og har alle lang erfaring med å bistå bedrifter i slike situasjoner.

TEMAER SOM VIL BLI BELYST:

• Politiets erfaring med bedrifters sakshåndtering

• Hva kan politiet hjelpe bedriftene med

• Sikkerhet ved ansettelsesforhold

• Avdekking av svinn og håndtering av mistanker

• Hva sier rammelovgivingen

• Hvordan unngå «juridiske feller»

• Arbeidsrettslige reaksjoner

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss