Regionale seminarer om ny sikkerhetslov, Tromsø.

Fra 23.05.2019 kl. 12:00 til 23.05.2019 kl. 15:00

Thon Hotel Polar, Tromsø. Grønnegata 45.

1. januar trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, og erstatter den gamle sikkerhetsloven fra 1998. Den gamle ble laget da nordmenn flest betalte med kontanter. Den nye skal håndtere digitale trusler.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forvalter regelverket på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
De neste ukene vil representanter fra NSM holde korte foredrag i fire utvalgte byer for å orientere om bakgrunnen for loven, og hva det betyr for virksomheter i offentlig og privat sektor. Møtene er gratis og det serveres kaffe og te. Det er satt av tre timer til hvert møte. 

Klikk her for påmelding.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss