PECB ISO 27032 LEAD CYBER SECURITY MANAGER

Fra 02.03.2020 til 06.03.2020 kl. 23:59

Langkaia 1, Oslo

Dette kurset er et internasjonalt anerkjent PECB-sertifiseringskurs. Kurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å kunne planlegge og implementere et effektivt cybersikkerhetsprogram for din virksomhet, i henhold til ISO 27032.

MÅL MED KURSET
Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å sikre virksomhetens informasjonsverdier mot cybertrusler med et cybersikkerhetsprogram.

Etter dette kurset skal du:

  • Ha en dypere kunnskap om innhold og drift av et cybersikkerhetsprogram, i tråd med ISO/IEC 27032 og NISTs rammeverk for cybersikkerhet
  • Ha den nødvendige ekspertisen til å planlegge, implementere, styre og vedlikehold et cybersikkerhetsprogram
  • Ha verktøy, metoder og teknikker for å effektivt kunne implementere et cybersikkerhetsprogram i din virksomhet 
  • Kunne se sammenhenger mellom ulike rammeverk og standarder for cybersikkerhet
  • Være i stand til å gi kvalifiserte råd for beste praksis for å styre cybersikkerhet

Les mer om kurset, priser og påmelding her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss