PECB ISO 27005 RISK MANAGER (RM)

Fra 09.03.2020 til 11.03.2020 kl. 23:59

Langkaia 1, Oslo

Dette kurset er et internasjonalt anerkjent PECB-sertifiseringskurs. Lær deg å mestre de grunnleggende elementene innen risikovurdering, analyse og håndtering. Få kompetansen du trenger til å kunne arbeide med risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet etter beste praksis.

Gjennom praktiske øvelser og case studier vil du tilegne deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger for å kunne å gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerhet på en optimal måte. Kurset går i dybden på verktøyene og metodene for beste praksis for risikovurdering, herunder OCTAVE, MEHAR, EBIOS og TRA. Du vil få dybdeforståelse for prosessen for risikostyring i rammeverket ISO 27001 og vil være rustet til å vurdere risiko knyttet til informasjonssikkerhet, samt kunne utarbeide håndteringsplaner i din virksomhet. Ved implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet vil en sertifisert ISO 27005 Risk Manager sikre høy kvalitet i arbeidet.

Mål med kurset:
Etter fullført kurs vil du kunne:

  • Forstå konsepter, fremgangsmåter, metoder og teknikker for effektiv risikostyring iht. ISO 27005
  • Tolke kravene i ISO 27001 i forhold til risikostyring
  • Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurdering med OCTAVE metoden
  • Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden
  • Forstå forholdet mellom risikostyring, kontroller og etterlevelse av standarder ihht krav i virksomheten
  • Implementere, vedlikeholde og styre et aktivt risikostyringsprogram ihht ISO 27005
  • Ha kompetanse til å gi effektiv rådgivning på best praksis for risikostyring innen informasjonssikkerhet.
  • Utvikle nødvendig kunnskap for å gjennomføre risikovurderinger med OCTAVE metoden
  • Beherske de enkelte stegene i prosessen for risikovurdering med OCTAVE metoden

Les mer om kurset, priser og påmelding her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss