Kurs i kriseledelse Basic

Fra 14.03.2019 kl. 09:00 til 14.03.2019 kl. 16:00

Lysaker

All erfaring tilsier at ledere i løpet av sin lederkarrière vil stå overfor en rekke ulike typer av kriser. Et kjent utsagn innen stressforskningen er (litt omskrevet): Når du står overfor ulike typer av kriser vil du ikke vokse med oppgavene, men synke ned til det treningsnivået du har opparbeidet deg.

Dessverre viser både forskning og erfaring at ledere har utilstrekkelig kunnskap om hva som er effektiv kriseledelse i ulike faser, under ulike typer av kriser og i ulike kontekster. Man er kort og godt uforberedt på å møte og håndtere slike krevende hendelser og situasjoner.

Hva gjør man så når krisen inntreffer? Hvilket mentalt og praktisk repertoar har man å spille på og hvordan klarer man å samhandle med andre ledere, aktører og ressurspersoner uten relevant kriselederkompetanse og felles språk?

Dette kurset vil gi deg som leder en økt bevissthet og konkrete ferdigheter knyttet til det å gå inn i og håndtere rollen som leder i og for kriser. Kurset vil også ta for seg hvordan ledergrupper kan forberede seg til å gå over i det vi kaller krisestabmodus.

Les mer om kurset, program og priser her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss