ISO/IEC 27001 Lead Implementer (PECB)

Fra 02.03.2020 til 05.03.2020 kl. 23:59

Lakkegata 53, Oslo

Fakta om kurset: Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 implementeringer, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemmelse kan oppnås.

Kurset tar 5 dager. Kursmaterialet foreligger på engelsk. Kurset kan holdes på norsk etter avtale. Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen siste kursdag. Kursmateriell er tillatt brukt som hjelpemidler.

Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cyber sikkerhet.

Lead Implementer kurset fokuserer på implementasjonsaspektet.

For mer informasjon og pålelding klikk her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss