ISO/IEC 27001 Lead Auditor-kurs

Fra 20.05.2019 til 24.05.2019 kl. 23:59

Lakkegata 53, Oslo

Fakta om kurset: Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 revisjonsoppdrag, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemmelse kan kontrolleres.

Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cyber sikkerhet.

Lead Auditor kurset fokuserer på revisjonsaspektet, men er også meget nyttig for de som skal implementere hele eller deler av ISO/IEC 27001 rammeverket. Mange implementatører mener at auditor kurset gir en bedre innsikt i standarden enn implementer kurset. Videre gir auditor kurset innsikt i hvordan revisorer jobber og tenker.

For mer informasjon og pålelding klikk her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss